سایر کنفرانس های برگزار شده

  1. صفحه اصلی
  2. اطلاعات کنفرانس
  3. سایر کنفرانس های برگزار شده

کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی

  • محل برگزاری : آمل - دانشگاه شمال
  • سال برگزاری : 1389
  • تعداد مقالات کنفرانس : 450

چهارمین کنفرانس بین المللی اطلاعات فازی و مهندسی با همکاری انجمن فازی چین و ایران ، در دانشگاه شمال آمل برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دبیر کمیته علمی این همایش در آیین افتتاحیه این کنفرانس گفت: این همایش با حضور اندیشمندان برجسته از کشورهای ایران، چین، آلمان، هند، آذربایجان و غنا به مدت دو روز در محل همایشهای دانشگاه شمال آمل برگزار شده است.
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی در زمینه اطلاعات فازی و مهندسی از اهداف مهم این همایش بین المللی است. و بیش از 450 مقاله از حدود 10 کشور خارجی به دبیرخانه این همایش در آمل ارسال شدکه هیئت داوری 156 مقاله در حوزه فازی و مهندسی را پذیرفت و در قالب سخنرانی در این همایش ارائه خواهد شد.
شرکت کنندگان در این همایش به منظور آشنایی بابخشی از توانمندی های صنعتی جمهوری اسلامی ایران،ازشهرک صنعتی آمل بازدید کردند. این همایش در قالب سخنرانی های خارجی به صورت ارائه مقاله برگزار شده است.