اعضای کمیته علمی

 1. صفحه اصلی
 2. اطلاعات کنفرانس
 3. اعضای کمیته علمی

دکتر حمیدرضا کوهی

دبیر علمی کنفرانس

دکتر محمدرضا فدوی امیری

دبیر علمی کنفرانس
 • دانشگاه شمال
 • گوگل اسکولار : scholar.google.com/citations-1
 • پست الکترونیکی :

  mfa294 AT yahoo.com , fadavi AT shomal.ac.ir

دکتر مرتضی عباس قربانی

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/ghorbani
 • پست الکترونیکی : ghorbani AT shomal.ac.ir - morteza_aghorbani AT yahoo.com

دکتر جواد وحیدی

رئیس کمیته علمی

دکتر مجتبی منصوری

 • دانشگاه نوشیروانی بابل
 • وبسایت : nit.ac.ir/?sp=370592
 • پست الکترونیکی : mansoori AT nit.ac.ir

دکتر محمد رضا كرمی ملایی

 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • وبسایت : http://cee.nit.ac.ir/?r.karami
 • پست الکترونیکی : mkarami AT nit.ac.ir

دکتر کورش کیانی

 • دانشگاه دولتی استان سمنان
 • وبسایت : www.kouroshkiani.com
 • پست الکترونیکی : kourosh.kiani AT semnan.ac.ir

دکتر سمیرا مودتی

 • دانشگاه علوم و فنون آریان
 • وبسایت : rms.umz.ac.ir/~samiramavadati
 • پست الکترونیکی : s.mavaddaty AT aut.ac.ir

مهندس چنگیز رویدل

 • دانشگاه شمال
 • پست الکترونیکی : ch.roidel AT shomal.ac.ir

دکتر حمید افشنگ

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/afshang/
 • پست الکترونیکی : hamid.afshang AT gmail.com - afshang AT shomal.ac.ir

دکتر پوریا پیروزمند

 • موسسه علوم و فناوری آریان
 • پست الکترونیکی :

  p_p4314 AT yahoo.com

دکتر مهدی یعقوبی

 • دانشگاه گلستان
 • پست الکترونیکی : m.yaghoubi..at..gu.ac.ir

دکتر سکینه اسدی امیری

دکتر جمال قاسمی

 • دانشگاه مازندران
 • وبسایت : rms.umz.ac.ir/~jghasemi
 • پست الکترونیکی : j [dot] ghasemi [at] umz [dot] ac [dot] ir

دکتر مصطفی حیدری

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/heydari
 • پست الکترونیکی :

  baradaran5 AT yahoo.com - heydari AT shomal.ac.ir

دکتر مهدی بابلی

دکتر اسماعیل اکبرپور

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/akbarpour
 • پست الکترونیکی : esmaeil.akbarpour AT birjand.ac.ir - akbarpour AT shomal.ac.ir

مهندس امیر علی آبادیان

مهندس علی حسین پور

 • دانشگاه شمال
 • پست الکترونیکی : a.hosseinpour AT shomal.ac.ir

مهندس حامد رجبی قومی

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/rajabi
 • پست الکترونیکی : rajabi AT shomal.ac.ir

مهندس مهرداد هاشمی کمانگر

 • دانشگاه شمال
 • وبسایت : www.shomal.ac.ir/hashemi
 • پست الکترونیکی : mhk.hashemi AT gmail.com