تاریخ های مهم کنفرانس

  1. صفحه اصلی
  2. اطلاعات کنفرانس
  3. تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقاله 25 بهمن 1399
اعلام نتایج داوری 30 بهمن 1399
حداکثر مهلت ثبت نام 2 اسفند 1399
تاریخ برگزاری همایش 6 اسفند 1399