هزینه کنفرانس

  1. صفحه اصلی
  2. ثبت نام و ارسال مقاله
  3. هزینه کنفرانس
تاریخ پرداخت هزینه ثبت‌نام تا پایان دی ۹۸ از ابتدای دی ۹۸ تا آخرین مهلت پرداخت هزینه
نحوه حضور با مقاله بدون مقاله با مقاله بدون مقاله
ویژه دانشجویان 200,000 تومان 150,000 تومان 250,000 تومان 200,000 تومان
ویژه هیأت علمی و اساتید دانشگاه 250,000 تومان 200,000 تومان 300,000 تومان 350,000 تومان
ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد 250,000 تومان 300,000 تومان
هزینه ثبت‌نام مقالات دوم و سوم و ... 50,000 تومان