محور های کنفرانس

  1. صفحه اصلی
  2. اطلاعات کنفرانس
  3. محور های کنفرانس

بینایی ماشین و پردازش تصویر


پردازش صوت


تشخیص و بهبود گفتار


پردازش ویدیو


دیگر موضوعات مرتبط

زیرساخت­‌های فناوری اطلاعات


فناوری­‌های هوشمند واینترنت اشیا


امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در فناوری اطلاعات


داده‌کاوی و داده‌‌های کلان


شبکه­‌های اجتماعی


معماری سازمانی


مدیریت فناوری اطلاعات

زیرساخت­‌های فناوری اطلاعات


فناوری­‌های هوشمند واینترنت اشیا


امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در فناوری اطلاعات


داده‌کاوی و داده‌‌های کلان


شبکه­‌های اجتماعی


معماری سازمانی


مدیریت فناوری اطلاعات

پردازش موازی و توزیعی


سیستم‌های موازی و توزیعی


سیستم‌های عامل


ینترنت اشیاء (Internet of Things)


پایگاه داده موازی و توزیعی


رایانش خوشه­‌ای


رایانش مشبک (گرید)


رایانش ابری


دیگر موضوعات مرتبط

مهندسی نرم‌افزار چابک


آزمون و ارزیابی نرم‌افزار


روش‌های صوری


مدل‌سازی و بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار


مهندسی وب و طراحی برنامه‌های کاربردی سیار


طراحی پایگاه داده‌ها و کلان داده‌ها


معماری و مشخصه‌های کیفی نرم‌افزار


سرویس‌گرایی و نرم‌افزار به‌عنوان سرویس

طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها


هندسه محاسباتی


الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی


پیچیدگی محاسبات


الگوریتم‌های موازی و توزیع‌شده


طراحی پایگاه داده‌ها و کلان داده‌ها


نظریه الگوریتمی بازی‌ها


روش‌های صوری در حل مسأله‌ها


الگوریتم‌های وب و بیوانفورماتیک

رایانش نرم


شناسایی الگو


پردازش زبان طبیعی


سیستم‌های چند‌عامله


دیگر موضوعات مرتبط

شبكه‌های نرم‌افزارپذیر (SDN)


شبكه‌های اقتضایی خودرویی


ارتباطات سامانه‌های هوشمند و فراگیر


شبكه‌های صنعتی و بی‌درنگ


شبكه‌های شناختی


ملاحظات مصرف انرژی در شبكه‌های ارتباطی


معماری پردازنده‌ها و تجهیزات شبكه


پروتکل‌های رایانش ابری و گرید


دیگر موضوعات مرتبط

امنیت شبكه‌های كامپیوتری و انتقال داده


امنیت شبکه‌های بی‌سیم و موبایل


پروتكل‌های امنیتی


حملات سایبری و نفوذ


رمزنگاری


دیگر موضوعات مرتبط